SEGMENT: FARM EQUIPMENT: Video duration 11:21
SEGMENT: FARM EQUIPMENT: Video duration 11:32
SEGMENT: LIVESTOCK: Video duration 11:42
SEGMENT: ENVIRONMENT: Video duration 14:02
SEGMENT: LIVESTOCK: Video duration 08:28
Rump Tags: duration 00:34